NAGRADNA IGRA – PROLJEĆE S APFELOM

Društvo Apfel d.o.o. iz Makarske, Dubrovačka 35, dobilo je od Ministarstva
Financija Republike Hrvatske suglasnost na pravila nagradne igre,
KLASA: UP/I-460-02/19-01/1
URBROJ: 513-07-21-01-19-3
Zagreb, 07. siječanj 2019.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“NAGRADNA IGRA APFELA – PROLJEĆE S APFELOM”

1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:

  APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622,  21300 MAKARSKA, Dubrovačka 35

2. Svrha priređivanja nagradne igre:

  promidžba trgovačkog društva Apfel i unapređenje prodaje

3. Vrijeme trajanja nagradne igre:

  od 2.2.2019. do 12.4.2019.

4. Fond  nagrada:

– 10 nagrada, prve tri nagrade skuteri

5. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

 Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama društva Apfel d.o.o. po jednom ili više računa, kupi najmanje pet označenih proizvoda, bez obzira na njihovu financijsku vrijednost. Na poleđini računa treba napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu kuvertu za ovu nagradnu igru, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima.  Na kuverte nije dopušteno dopisivati dodatne podatke.

6. Javno izvlačenje nagrada:

 Obaviti će se u Supermarketu  APFEL , Dubrovačka 49, Makarska, u subotu 13. travnja 2019. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara komisija od tri člana.   

7. Napomena:

 Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika. Svi dobitnici  pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih dopuštenja.

Author

apfel

Website:

Related Posts

Akcija čišćenja Arbuna

Zadovoljstvo nam je da smo 12.5.2018. bili dio velike eko...

Sponzor MNK Novo vrijeme Apfel

MNK Novo vrijeme Apfel je 30.3.2018. potpisao stipendijske ugovore s...

DOBITNICI NAGRADNE IGRA PROLJEĆE S APFELOM

      Pravila nagradne igra