I to je Apfel, Nagradna igra, Novosti

20 godina velike nagradne igre

Društvo Apfel d.o.o. iz Makarske, Dubrovačka 35, dobilo je od Ministarstva
Finanacija Republike Hrvatske suglasnost na pravila nagradne igre,
KLASA: UP/I-460-02/19-01/546
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 11. rujna 2019.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“NAGRADNA IGRA APFELA – 10 ARTIKALA ZA 10 NAGRADA”

 

  1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:

–  APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622,  21300 MAKARSKA, Dubrovačka 35

  1. Svrha priređivanja nagradne igre:

–  promidžba trgovačkog društva Apfel i proizvoda koji će biti označeni na nagradama

  1. Vrijeme trajanja nagradne igre:

–  od 05. listopada 2019. godine do 19. siječnja 2020. godine

  1. Fond nagrada:

– 10 nagrada, prve dvije nagrade– automobil Mazda 2 Takumi

  1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

–  Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama društva Apfel d.o.o. kupi najmanje 10 različitih artikala na jednome ili više računa, bez obzira na financijski iznos. Na poleđini računa treba napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu kuvertu, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima.  Na kuverte nije    dopušteno dopisivati dodatne podatke.

  1. Javno izvlačenje nagrada:

–  Obaviti će se u Supermarketu  APFEL , Dubrovačka 39, Makarska, u subotu 25. siječnja 2019. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara komisija od tri člana. Izvlačenju će biti prisutan i javni bilježnik koji će sastaviti Zapisnik o izvlačenju nagrada.

  1. Napomena:

–  Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika.

Svi dobitnici  pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih dopuštenja.