I to je Apfel, Nagradna igra

NAGRADNA IGRA APFELA – 10 ARTIKALA ZA 10 NAGRADA

Društvo Apfel d.o.o. iz Makarske, Dubrovačka 35, dobilo je od Ministarstva

Finanacija Republike Hrvatske suglasnost na pravila nagradne igre,

KLASA: UP/I-460-02/22-01/391

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 19. rujan 2022.

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“NAGRADNA IGRA APFELA – 10 ARTIKALA ZA 10 NAGRADA”

 

  1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:

–  APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622,  21300 MAKARSKA, Dubrovačka 35

  1. Svrha priređivanja nagradne igre:

–  promidžba trgovačkog društva Apfel i proizvoda koji će biti označeni na nagradama

  1. Vrijeme trajanja nagradne igre:

–  od 01. listopada 2022. godine do 15. siječnja 2023. godine

  1. Fond nagrada:

– 10 nagrada, prva nagrada– automobil Peugeot 208 Active

  1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

–  Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama

društva Apfel d.o.o. kupi najmanje 10 različitih artikala na jednome ili

više računa, bez obzira na financijski iznos. Na poleđini računa treba

napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu

kuvertu, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima.  Na kuverte nije    dopušteno dopisivati dodatne podatke.

  1. Javno izvlačenje nagrada:

–  Obaviti će se u Supermarketu  APFEL , Dubrovačka 39, Makarska,

u subotu 21. siječnja 2023. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara

komisija od tri člana. Izvlačenju će biti prisutan i javni bilježnik koji će

sastaviti Zapisnik o izvlačenju nagrada.

  1. Napomena:

–  Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika.

Svi dobitnici  pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih

dopuštenja.