I to je Apfel, Nagradna igra

Nagradna igra Apfela – Proljeće s Apfelom

Društvo Apfel d.o.o. iz Makarske, Dubrovačka 35, dobilo je od Ministarstva Financija Republike Hrvatske suglasnost na pravila nagradne igre,

KLASA: UP/I-460-02/23-01/39

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 30. siječanj 2023.   

 

 PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “Nagradna igra Apfela – Proljeće s Apfelom”

 

  1. Puni naziv, sjedište, matični broj i OIB priređivača nagradne igre

Apfel d.o.o., Dubrovačka 35, 21300 Makarska, MB: 3837645, OIB:  20939574622

  1. Svrha priređivanja nagradne igre

Promidžba trgovačkog društva Apfel d.o.o. i unapređenja prodaje.

  1. Vrijeme trajanja nagradne igre

Od 4. veljače 2023. godine do 21.travnja 2023. godine.

  1. Fond nagrada nagradne igre

10 nagrada u ukupnoj vrijednosti od 62.600,00 kn / 8.308,45 Eur

– 3 x Skuter –  pojedinačna vrijednost 18.000,00 kn /2.389,01 Eur

– Bicikl Ž – 1.700,00 kn / 225,63 Eur

– Bicikl M – 2.000,00 kn / 265,45 Eur

– Bicikl dječji – 1.500,00 kn / 199,08 Eur

– 2 x Kupovina u Apfelu –  pojedinačna vrijednost bona 1.000,00 kn / 132,72 Eur

– 2 x Poklon bon u Apfel Areni za dvomjesečnu fitness članarinu–  pojedinačna vrijednost bona 700,00 kn / 92,90 Eur

 

  1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

TKO Svaki kupac, punoljetni državljanin Republike Hrvatske, koji u maloprodajama trgovačkog društva Apfel d.o.o. u periodu od 4.2.2023. do 21.4.2023., po jednom ili više računa, kupi najmanje pet označenih proizvoda, bez obzira na njihovu financijsku vrijednost.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici organizatora, sponzora i medijskog partnera nagradne igre sa svojom užom obitelji.

KAKO Na poleđini kopije računa kupac je dužan upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu i telefonski broj. Kopija računa s podacima kupca stavlja se u tipiziranu kovertu koja se nalazi na blagajni prodajnog mjesta, a zatim se koverta ubacuje u posebno označene kutije u prodavaonicama. Koverte moraju biti tipizirane za ovogodišnju nagradnu igru „Proljeće s Apfelom”, te na njih nije dopušteno dopisivati dodatne podatke. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim računima. Jedna te ista osoba ne može biti dobitnik dviju ili više nagrada.

  1. Javno izvlačenje nagrada

Obavit će se u Supermarketu Apfel, Dubrovačka  49, Makarska u subotu 22. travnja 2023. godine. Za regularnost postupaka izvlačenja odgovara komisija sastavljena od 3 člana. Jedna te ista osoba ne može biti dobitnik dviju ili više nagrada.

  1. Napomena

Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. Svi dobitnici pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih dopuštenja.