I to je Apfel, Nagradna igra, Novosti

NAGRADNA IGRA – PROLJEĆE S APFELOM

Društvo Apfel d.o.o. iz Makarske, Dubrovačka 35, dobilo je od Ministarstva

Financija Republike Hrvatske suglasnost na pravila nagradne igre,

KLASA: UP/I-460-02/19–01/820

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 03. siječanj 2020.

 

 PRAVILA NAGRADNE IGRE

“NAGRADNA IGRA APFELA – PROLJEĆE S APFELOM”

1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:

APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622,  21300 MAKARSKA, Dubrovačka 35

2. Svrha priređivanja nagradne igre:

promidžba trgovačkog društva Apfel i unapređenje prodaje

3. Vrijeme trajanja nagradne igre:

od 1.2.2020. do 3.4.2020.

4. Fond nagrada:

10 nagrada, prve tri nagrade skuteri

5. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama

društva Apfel d.o.o. po jednom ili više računa, kupi najmanje pet označenih proizvoda, bez obzira na njihovu financijsku vrijednost. Na poleđini računa treba napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu kuvertu za ovu nagradnu igru, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima.  Na kuverte nije dopušteno dopisivati dodatne podatke.

6. Javno izvlačenje nagrada:

Obaviti će se u Supermarketu  APFEL , Dubrovačka 49, Makarska,

u subotu 4. travnja 2020. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara

komisija od tri člana.

7. Napomena:

Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika.

Svi dobitnici  pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih dopuštenja.