NAGRADNA IGRA – PROLJEĆE S APFELOM

Društvo Apfel d.o.o. iz Makarske, Dubrovačka 35, dobilo je od Ministarstva
Financija Republike Hrvatske suglasnost na pravila nagradne igre,
KLASA: UP/I-460-02/19-01/1
URBROJ: 513-07-21-01-19-3
Zagreb, 07. siječanj 2019.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“NAGRADNA IGRA APFELA – PROLJEĆE S APFELOM”

1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:

  APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622,  21300 MAKARSKA, Dubrovačka 35

2. Svrha priređivanja nagradne igre:

  promidžba trgovačkog društva Apfel i unapređenje prodaje

3. Vrijeme trajanja nagradne igre:

  od 2.2.2019. do 12.4.2019.

4. Fond  nagrada:

– 10 nagrada, prve tri nagrade skuteri

5. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

 Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama društva Apfel d.o.o. po jednom ili više računa, kupi najmanje pet označenih proizvoda, bez obzira na njihovu financijsku vrijednost. Na poleđini računa treba napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu kuvertu za ovu nagradnu igru, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima.  Na kuverte nije dopušteno dopisivati dodatne podatke.

6. Javno izvlačenje nagrada:

 Obaviti će se u Supermarketu  APFEL , Dubrovačka 49, Makarska, u subotu 13. travnja 2019. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara komisija od tri člana.   

7. Napomena:

 Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika. Svi dobitnici  pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih dopuštenja.

Author

apfel

Website:

Related Posts

DOBITNICI NAGRADNE IGRA PROLJEĆE S APFELOM

      Pravila nagradne igra

DOBITNICI NAGRADNE IGRE PROLJEĆE S APFELOM

  Kako je proteklo izvlačenje nagradne igre Proljeće s Apfelom...