I to je Apfel, Nagradna igra, Novosti

Velika nagradna igra – 10 artikala za 10 nagrada

Apfel nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“NAGRADNA IGRA APFELA – 10 ARTIKALA ZA 10 NAGRADA”
1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:
– APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622, 21300 MAKARSKA, Dubrovačka 35
2. Svrha priređivanja nagradne igre:
– promidžba trgovačkog društva Apfel i proizvoda koji će biti označeni na nagradama
3. Vrijeme trajanja nagradne igre:
– od 02. listopada 2021. godine do 16. siječnja 2022. godine
4. Fond nagrada:
– 10 nagrada, prva nagrada– automobil Škoda Scala Business
5. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:
– Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama društva Apfel d.o.o. kupi najmanje 10 različitih artikala na jednome ili više računa, bez obzira na financijski iznos. Na poleđini računa treba napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu kuvertu, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima. Na kuverte nije dopušteno dopisivati dodatne podatke.
6. Javno izvlačenje nagrada:
– Obaviti će se u Supermarketu APFEL , Dubrovačka 39, Makarska, u subotu 22. siječnja 2022. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara komisija od tri člana. Izvlačenju će biti prisutan i javni bilježnik koji će sastaviti Zapisnik o izvlačenju nagrada.
7. Napomena:
– Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika. Svi dobitnici pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih dopuštenja.