I to je Apfel, Nagradna igra

Proljeće s Apfelom – Nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“NAGRADNA IGRA APFELA – PROLJEĆE S APFELOM”

 

  1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:

APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622,  21300 MAKARSKA, Dubrovačka 35

  1. Svrha priređivanja nagradne igre:

Promidžba trgovačkog društva Apfel i unapređenje prodaje

  1. Vrijeme trajanja nagradne igre:

Od 5.2.2022. do 22.4.2022.

  1. Fond nagrada:

10 nagrada, prve tri nagrade skuteri

  1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama društva Apfel d.o.o. po jednom ili više računa, kupi najmanje pet označenih proizvoda, bez obzira na njihovu financijsku vrijednost. Na poleđini računa treba napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu kuvertu za ovu nagradnu igru, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima.  Na kuverte nije dopušteno dopisivati dodatne podatke.

  1. Javno izvlačenje nagrada:

Obaviti će se u Supermarketu  APFEL , Dubrovačka 49, Makarska, u subotu 23. travnja 2022. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara komisija od tri člana.

  1. Napomena:

Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika. Svi dobitnici  pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih dopuštenja.